Despre Ecologic 3R

     ECOLOGIC 3R este un operator economic national licentiat cu Licenta nr. 1 din 2006 si relicentiat cu Licenta nr. 3 din 27.09.2013 de catre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in vedera preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje avand ca scop organizarea si finatarea sistemului de gestionare al ambalajelor si al deseurilor de ambalaje,in numele operatorilor economici responsabili, conform in H.G.621/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.     ECOLOGIC 3R gestioneaza urmatoarele categorii de deseuri de ambalaje:

        

     ECOLOGIC 3R incheie contracte de preluare a obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje cu toti operatorii economici responsabili care introduc pe piata produse ambalate, sau, dupa caz ambalaje, si care accepta conditiile contractuale, prezentate in contractul cadru, precum si nivelul tarifelor practicate.


     Aditional, emitem CERTIFICATUL de atestare a indeplinirii obligaţiilor fata de Administratia Fondului pentru Mediu privind ambalajele generate.

                               

(Click pe imagine pentru a mari)Obiective si principii

Principiile noastre

Obiectivele noastre

  • Deservirea interesului general al tuturor partenerilor implicati in sistem;

  • Tratament echidistant fata de parteneri;

  • Oferirea unor servicii de consultanta gratuita in ceea ce privesc problemele generale si specifice, legate de ambalaje, ale partenerilor, obligatii declarate si asumate in calitatea sa de operator al transferului de responsabilitate.
  • Preluarea responsabilitatii pentru toate tipurile de materiale prevazute in H.G.621/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;

  • Realizarea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje pentru agentii economici aflati in contract de colaborare;

  • Gestionarea in mod transparent a fluxurilor financiare in conditiile prevazute de lege;

  • Derularea de programe educationale, de informare si constientizare a consumatorilor pentru actul de depunere selectiva a deseurilor;

  • Realizarea de studii privind activitatea de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje;