Legislatie Nationala     ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

     ORDIN nr. 35 din 17 ianuarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

     ORDONANŢĂ nr. 31 din 27 august 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

     ORDIN nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

     LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)

     LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor

     HOTĂRÂRE nr. 247 din 17 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

     ORDIN nr. 11 din 7 ianuarie 2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind situaţia contractelor încheiate şi/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

     ORDIN nr. 1.032 din 10 martie 2011 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

     Legea nr. 167 din 14 iulie 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

     Ordinul 1121/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective

     Ordinul 578/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

     Ordinul 549/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

     Ordinul 194/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 1229/731/1095/2005

     Ordinul 1229/2005 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje

     Ordinul 927/2005 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

     Ordinul 128/2004 al ministrului economiei şi comerţului privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

     LEGE nr. 105 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

     Hotararea 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

     HOTĂRÂRE nr. 621 din 23 iunie 2005 (*actualizată*) privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (actualizată până la data de 14 aprilie 2011*)

     ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu

     Hotararea 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

     ORDIN nr. 128 din 4 martie 2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

     HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase